Eloquest Healthcare / Detachol

Eloquest Healthcare / Detachol

Eloquest Healthcare, Inc., je podružnica Ferndale Pharma grupacije, kompaniji koja je specijalizirana za proizvodnju dermatoloških proizvoda, kojoj je cilj bolnicama, zdravstvenim djelatnicima i pacijentima pružiti sigurniju njegu uz isplativija rješenja koja prvenstveno pomažu u sprječavanju bolničkih infekcija.

Uputstva za upotrebu
Često postavljana pitanja

Video prezentaciju možete pogledati OVDJE.

Detaljnije informacije o proizvodima pogledajte na: www.eloquesthealthcare.com/detachol/